2012

KATEGORİ

Kurum ve Marka Kimliği

İŞİN ADI

İTO Kurumsal Kimlik Rehberi

İŞVEREN

İTO (İstanbul Ticaret Odası)

TEMA

Oda

TASARIMCI

Kerem Yaman

TASARIM YÖNETMENİ

Bülent Erkmen

TARİH

2012

X